Commit 5db89b8e authored by Lokesh Bolisetty's avatar Lokesh Bolisetty
Browse files

Merge branch 'develop' into 'develop'

team16-Develop

See merge request !68
parents 6dc044f5 ebbd4b98
......@@ -2439,40 +2439,40 @@
దిక్కులను బట్టి వరుస నెంబర్లు ఇచ్చుకుంటూ పోతారు.
కొన్ని ప్రాంతాలకు బోట్లు కూడా వున్నాయి.
సైకిళ్ళ మీద తిరగడానికి ప్రత్యేక మార్గం వుంది.
స్వామి వివేకానందచారిత్రాత్మక ఉపన్యాసం చేసింది ఇక్కడే.
స్వామి వివేకానంద చారిత్రాత్మక ఉపన్యాసం చేసింది ఇక్కడే.
పెద్ద సింహం బొమ్మ మనల్ని ఆకర్పిస్తుంది.
ఇది అమెరికాలో రెండో అతి పెద్ద ఆర్ట్‌ మ్యూజియం.
ఇది అమెరికాలో రెండో అతి పెద్ద కళ‌ మ్యూజియం.
మేడే ఘటనకు గుర్తుగా అక్కడో జ్ఞాపక చిహ్నం కట్టారు.
కాని మేడే స్థూపం అక్కడకుదూరంగా ఫారెస్ట్‌ పార్కులో కట్టారు.
1886లో మే 4వ తేదీనఇక్కడే కాల్పులు జరిగాయి.
8 గంటల పనికోసం సాగిన పోరాటంలో మరో నలుగుర్ని ఉరితీశారు.
ఎవరో బాంబు వేశారనివదంతులు సృష్టించి కాల్పులు చేశారు అన్నది నిత్య.
అక్కే మే 1న భారీ సమ్మె జరిగింది.
కాని మేడే స్థూపం అక్కడకు దూరంగా అటవీ ఉద్యానవనంలో కట్టారు.
పద్దెనిమిది ఎనభై ఆరులో మే నాలుగువ తేదీన ఇక్కడే కాల్పులు జరిగాయి.
ఎనిమిది గంటల పనికోసం సాగిన పోరాటంలో మరో నలుగుర్ని ఉరితీశారు.
ఎవరో బాంబు వేశారని వదంతులు సృష్టించి కాల్పులు చేశారు అన్నది నిత్య.
అక్కే మే ఒకటిన భారీ సమ్మె జరిగింది.
సమ్మెలో అతనికి తోడుగా భార్య, కొడుకు కూడా పాల్గొన్నారు.
4వ తేదీ ఘటనకు ఇతని రెచ్చగొట్టుడు ఉపన్యాసాలే కారణమని ఉరితీశారు.
అయినాఆయన భార్య ధైర్యంగా నిలబడి భర్తకు చేదోడు వాదోడుగా నిలిచి ఎదుర్ొన్నది.
నాలుగువ తేదీ ఘటనకు ఇతని రెచ్చగొట్టుడు ఉపన్యాసాలే కారణమని ఉరితీశారు.
అయినా ఆయన భార్య ధైర్యంగా నిలబడి భర్తకు చేదోడు వాదోడుగా నిలిచి ఎదుర్ొన్నది.
మ్యూజియంలో మేడే చరిత్రకు సంబంధించిన ఫొటో ఫీచర్‌ను చూశారు.
ఆ తర్వాతమిగతా ప్రాంతాలను చూసి సాయంత్రానికి మిలీనియం పార్కుకు చేరుకున్నారు.
అక్కడనుండి సిటీ చూస్తే అద్భుతంగా కనిపిస్తోంది.
1871లో అతి పెద్ద అగ్ని ప్రమాదంలో3800 మంది చనిపోతారు.
అందువల్లనే పాతనగరంలో వీధులు క్రమపద్ధతిలో కనిపిస్తాయి.
సౌత్‌ ఇండియా వాళ్లంతాచందాలేసుకొని ఇరవై ఏంగ్లక్రితం కట్టారట.
ఆ తర్వాత మిగతా ప్రాంతాలను చూసి సాయంత్రానికి మిలీనియం పార్కుకు చేరుకున్నారు.
అక్కడ నుండి నగరం చూస్తే అద్భుతంగా కనిపిస్తోంది.
పద్దెనిమిది డెబ్బై ఒకటిలో అతి పెద్ద అగ్ని ప్రమాదంలో ముప్పై ఎనిమిది వందలు మంది చనిపోతారు.
అందువల్లనే పాత నగరంలో వీధులు క్రమపద్ధతిలో కనిపిస్తాయి.
దక్షిణ‌ భారతదేశం వాళ్లంతాచందాలేసుకొని ఇరవై ఏంగ్లక్రితం కట్టారట.
సమయం, దినం, తిథి, నక్షత్రాన్ని బట్టి పూజలుంటాయి.
ఇన్ని రకాల పూజలుంటాయని నిత్యకు కూడా అప్పుడే తెలిసింది.
మనం మనఆచారాలను మరచిపోతున్నామమ్మా అన్నాడు సీత్రారాం బాధగా.
అందుకే మన ఇండియన్సు తమ అస్తిత్వాన్ని చాటుకోడానికిభక్తి ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించారు.
మనం మన ఆచారాలను మరచిపోతున్నామమ్మా అన్నాడు సీతారాం బాధగా.
అందుకే మన భారతదేశంన్సు తమ అస్తిత్వాన్ని చాటుకోడానికిభక్తి ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించారు.
శని, ఆదివారాల్లో గుడుల్లో రద్దీ కూడా ఎక్కువేఉంటుంది.
పూజారిని పెడితే నెలనెలాజీతం కూడా వాళ్లే ఇస్తామని చెప్తారు.
ఈలోగా సంక్షోభం రావడంతో కొంతమందిఉద్యోగాలు ఊడిపోయాయి.
ఇప్పుడు మీరే పూజారిని పెట్టుకోండని వర్తమానంపంపారట.
ఇద్దరూ పోటీలు పడి మైకులుపెట్టి వాయిస్తున్నారు.
కులానికో సంఘం పెట్టుకున్నారు అన్నది నిత్య.
సిటీల్లో, చదువుకున్నోళ్ళలో ఉన్నంతగాఊళ్ళలో కనిపించదు అక్షీ భక్తి.
అక్కడ ఎవరూ రోజూ గుడికిపోరని మీ అమ్మగారు చెప్పారు.
సిటీల్లో, చదువుకున్నోళ్ళలో ఉన్నంతగా ఊళ్ళలో కనిపించదు అక్షీ భక్తి.
అక్కడ ఎవరూ రోజూ గుడికి పోరని మీ అమ్మగారు చెప్పారు.
దేవుడ్ని రోజూ పూజించే తీరికెక్కడమ్మా మాకు అంది నేనడిగితే.
దాన్ని నమ్మే మన పాలకులు అమెరికా లాంటి దుష్టవపాలకుల్ని క్షమించి స్నేహంచేస్తోంది.
చిత్రంగా లేదూ మన ఆధ్మాల్మికత అన్నది నిత్య.
192 వీయస్సార్‌భక్తి కూడా రాజకీయమై పోయిందమ్మా ఈ రోజుల్లో అన్నాడు సీతారాం.
నూట తొంభై రెండు వీయస్సార్‌భక్తి కూడా రాజకీయమై పోయిందమ్మా ఈ రోజుల్లో అన్నాడు సీతారాం.
నిజంగాదేవుడ్ని నమ్మే మాలాంటి వాళ్ళ మనస్సుల్ని కూడా విరిచేస్తున్నారు అన్నాడు.
ఆ టైంలో అక్కడకొచ్చిన పిల్లలతో ఆడుకుంది సహజ కూడా కాసేపు.
ఆ గుడి ప్రాంగణమేఒక మినీ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లా ఉంది.
......@@ -2489,7 +2489,7 @@
నేను నిన్నుఎయిర్‌పోర్టులో రిసీవ్‌ చేసుకుంటానన్నది నిత్య.
౯ఎట్టకేలకు అక్షయ్‌ ప్రయాణం రెండుసార్లు వాయిదా పడి ఖరారైంది.
నైట్‌ ఎంజాయ్‌ చేసేవాళ్ళకు చాలాఅమ్యూజ్‌మెంట్స్‌ వున్నాయి.
వెంటనే అక్కడ నుండి లోకల్‌ టైన్‌లో హాలీవుడ్‌ వికసిత 1908చేరుకున్నారు.
వెంటనే అక్కడ నుండి లోకల్‌ టైన్‌లో హాలీవుడ్‌ వికసిత పందొమ్మిది వందల ఎనిమిది చేరుకున్నారు.
రోజును బట్టి టికెట్‌ రేటు కూడా మారుతుంది.
హాలీవుడ్‌ సందర్శకులకు లోకల్‌ ట్రాన్సిట్‌ వుంది.
మెక్సికో యుద్ధంలో పైచేయి సాధించినఅమెరికా కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రాన్ని వారి నుండి కొనుగోలు చేసింది.
......@@ -2516,7 +2516,7 @@
ఇదేమీ గమనించని నిత్య తన ధ్యాసలో తానుచెప్పుకుంటూ పోతోంది.
అసలు అమెరికాగురించి ఆలోచిస్తే కదా తను.
రాత్రి పదిన్నరకురైలు, ఎనిమిదింటికల్లా స్టేషన్‌కు చేరుకున్నారు.
అమెరికా రైళ్ళు టైంకు చేరతాయని వికసిత 195గ్యారంటీ లేదని మిత్రుడొకరు చెప్పాడు.
అమెరికా రైళ్ళు టైంకు చేరతాయని వికసిత నూట తొంభై ఐదు గ్యారంటీ లేదని మిత్రుడొకరు చెప్పాడు.
ఈ సీజన్‌లో రైలు ప్రయాణం బాగానే ఉంటుంది కానీ ఖరీదైంది.
డిమాంద్‌ను బట్టి, రోజుల్ని బట్టి మారిపోతుంటుంది.
స్టేషన్‌దాటాక రూములు ఖాళీగా ఉంటే తక్కువ రేటుకే అమ్మెస్తారు.
......@@ -2568,7 +2568,7 @@
హూవర్‌ టవర్‌ చాల ఎత్తుగా ఉంది.
గోల్ఫ్‌కోర్సు, నీటి సరస్సు కూడా ఉన్నాయి.
చెట్లు, పచ్చిక మైదానాలతో వాతావరణంచల్లగా ఉంది.
1891లో అెలాండ్‌ స్టాన్‌ఫర్డ్‌ అనే రైల్వే కాంట్రాక్టర్‌ తన కొడుకుజ్ఞాపకార్ధం దీన్ని స్థాపించాడు.
పద్దెనిమిది తొంభై ఒకటిలో అెలాండ్‌ స్టాన్‌ఫర్డ్‌ అనే రైల్వే కాంట్రాక్టర్‌ తన కొడుకుజ్ఞాపకార్ధం దీన్ని స్థాపించాడు.
ఇక్కడ రిసర్చి చేసినవారు చాల మంది నోబెల్‌బహుమతి పొందారు.
కంప్యూటర్‌ సైన్సులో నోబెల్‌ బహుమతికి సమానమైంది ట్యూరింగ్‌అవార్డు.
అత్యధిక అవార్డులు పొందిన యూనివర్శిటీ ఇదే.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment